Här är ett exempel på en produktion:

Ursprungs meditations-CD